spinner
Hopp til innhold

Om oss

Velfjord Historielag ble stiftet 4. november 1939. Til stede på stiftelsesmøtet var gårdbruker Harald Strøm, gårdbruker Knut Strompdal, lærer Arild Christoffersen og forretningsfører Arne Rødli. Laget markerte 70-årsjubileet 1. november 2009.

Velfjord Historielag eier i dag samlingene på Strøm med 13 hus og kåta som ble bygget i 2019, samt gårdstunet Lillehegge med seks hus. Samlingene for øvrig utgjør mer enn 10 000 gjenstander, samt boksamlinger, bildearkiv og dokumentarkiv. Historielaget gir ut årboka "Fra Fjord til Fjell", og har også gitt ut flere andre bøker.

Heggetun

Velfjord Bygdemuseum, samlingene på Strøm, og gårdstunet på Lillehegge ble fram til 1976 drevet på frivillig basis. Da tilskottsordningene for halvoffentlige museer kom, fikk museet styrer i full stilling fra 1. januar 1977.

Minnetun

Helgeland Museum

Etter museumsreformen overtok Helgeland Museum (HM) drifta av samlingene i 2004. HM er en overbygning av all museumsdrift på Helgeland. I alt 18 kommuner i området er samorganisert i denne driftsformen. Hovedkontoret ligger i Mosjøen. Drifta av museene finansieres ved statlige, fylkeskommunale og kommunale midler. For Velfjords vedkommende er dette nedfelt i en samarbeidsavtale mellom Brønnøy kommune, Velfjord Historielag og Helgeland Museum. HM tok i bruk kontorer og utstillingslokaler i det nyrestaurerte Velfjord Samvirkelag 11. november 2014.

Velfjord Samvirkelag

Brønnøy Kommune er eier av det gamle samvirkelaget og havneområdet nedenfor.

Herredshuset

Dette huset ble i sin tid bygd som meieri på Bru. Hans Holtan kjøpte i 1924 eiendommen «Heimervik» og flyttet huset til den tomta hvor det står i dag. Velfjord kommune kjøpte senere huset, restaurerte det og bygde på, og benyttet det som administrasjonsbygg fram til 1964. Huset ble da overtatt av Brønnøy kommune, og ga i mange år plass til blant annet landbrukskontor, skogkontor og bibliotek.

Herredshuset

Velfjord Historielag overtok i januar 2016 «Herredshuset» fra Brønnøy kommune.